Bảng giá dịch vụ tại Savia

Thẩm mỹ viện Savia cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và công khai, dưới đây là giá chi tiết các dịch vụ của Savia: